பதிப்புகள்

பாரம்பரிய மருத்துவம்

பாரம்பரிய மருத்துவ புத்தகங்கள் பகுதி I, பகுதி II மற்றும் பகுதி III பாகத்தையும் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சக்தி சுப்ரமணியால் எழுதப்பட்டது. இது மிகவும் அரிதான புத்தகமாகும். இந்த புத்தகங்கள் அய்யாவின் அனுபவத்தையும், மூலிகைகளின் பெருமைகளையும் உலகிற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஆசை மற்றும் மிகுந்த முயற்சியுடன் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாயியைத் துதி மனமே

இந்த புத்தகம் உங்கள் கைகளை தூய்மைப்படுத்தும். என் கணவர் கே.சக்தி சுப்பிரமணியன், சாய் நாதனின் எழுத்துக்களில் ஒன்றாகும். நாத்திகர் உணர்வு நன்கு வேரூன்றிய என் கணவர் ஆன்மீக வழியில் இன்று சுதந்திரமாக பயணம் செய்வது சாய்நாதருடைய ஆசீர்வாதம்.

பொருட்கள் (புத்தகங்கள், ஆடியோ சிடிக்கள், வீடியோ டிவிடிகள்)